REKRUTACJA 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2020

 

Terminy i kryteria rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

 

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w roku szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnionych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie wymaganych kryteriów, a także terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 10 lutego do 13 marca 2020 r. godz. 15:00

Od 6 maja 13 maja 2020 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Od 16 marca do 19 marca 2020 r.

Od 14 maja do 28 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 marca 2020 r.

29 maja 2020 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 23 marca do 7 kwietnia 2020 r. godz. 15:00

Od 1 czerwca do 5 czerwca 2020 r. godz.15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 kwietnia 2020 r.

8 czerwca 2020 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna:

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 9 marca
do 20 marca 2020 r. godz. 15:00.

Od 4 maja
do 8 maja  2020 r. godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Od 23 marca
do 3 kwietnia 2020 r.

Od 11 maja do 15 maja
2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6 kwietnia  2020 r.

25 kwietnia 2020 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

0d 7  kwietnia
do 23  kwietnia 2020 r. godz. 15:00

Od 19 maja
do 22 maja 2020 r. godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 kwietnia 2020 r.

25 maja 2020 r.

 

Zarządzenie nr 3/2020  Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia  24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna