Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aneta Liszewska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. 29 644 29 95
e-mail: iodo@malkiniagorna.pl

Pliki do pobrania