Zespół Szkól nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół nr 2 młodzież będzie mogła kształcić się w następujących typach szkół:

- technikum,

- liceum ogólnokształacące,

- branżowa szkoła I stopnia.

 

Technikum nr 2, w ramach którego występują zawody:

- technik ekonomista 

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik handlowiec z elementami e-sprzedaży

- technik rachunkowości

II Liceum Ogólnokształcące,

- klasa pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa medycznego / przyrodniczo-turystyczna
(w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia / język polski, język angielski, geografia)

II Liceum Ogólnokształcące,

- klasa pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa medycznego / przyrodniczo-turystyczna
(w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia / język polski, język angielski, geografia)

Branżowa Szkoła I Stopnia

- klasa wielozawodowa

- dualna klasa branżowa

więcej na stronie internetowej szkoły http://www.ekonomik.szkola.pl/rekrutacja.html

 

 

 

Pliki do pobrania