Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

 

ustala w roku szkolnym  2019/2020  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego:

 

2 stycznia 2020r.  (czwartek)

3stycznia 2020r.   (piątek)

30 marca 2020r.   (poniedziałek) Rekolekcje Wielkopostne

31 marca 2020r.  (wtorek)  Rekolekcje Wielkopostne

21 kwietnia 2020r. (wtorek)  Egzamin Ósmoklasistów

22 kwietnia 2020r. (środa)  Egzamin Ósmoklasistów

23 kwietnia 2020r.  (czwartek)  Egzamin Ósmoklasistów

12 czerwca 2020r.  (piątek)