Jesteś tutaj: Start / RODZIC / Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

   Z dniem 12 września 2019r.  weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078). Przepisy tej ustawy nakładają na organy prowadzące szkoły obowiązki związane z zapewnieniem uczniom opieki stomatologicznej.

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Gmina Małkinia Górna podpisała porozumienie o współpracy ze spółką cywilną „PRO-DENTUS”, reprezentowaną przez państwo Saniewskich i panią Katarzynę Kowalską, mającą swoją siedzibę w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3, która obejmie opieką zdrowotną w zakresie stomatologii uczniów  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Glinie.